Nadzwyczajna wizytacja w naszej szkole.

Dnia 23 października 2021 r. w sobotę, w naszej szkole gościł nadzwyczajny gość, wizytator ksiądz
Radca, zastępujący księdza Generała Salezjańskiego z Rzymu ks. Vacław Clement SDB. W skład
wizytacji wchodziła cała nasza wspólnota zakonna wraz z ks. kapelanem wejherowskiego szpitala ks.
Tadeuszem Rozalikiem SDB. Wizytacja została podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmowała
spotkanie Całej Rady Pedagogicznej i Wychowawczej oraz całym gronem pracowników naszej szkoły.
Druga część odbyła się 26 października 2021 r. gdzie ksiądz Radca Vaclaw Clement poświęcił salę
gimnastyczną i oficjalnie oddał ją do użytku dla naszej szkoły i młodego pokolenia. Powitanie
czcigodnego wizytatora odbyło się w Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i
Towarzyszy w lesie Piaśnickim. W lesie tym został również zamordowany patron naszej szkoły ks.
Ignacy Błażewski SDB. Wspaniałym przewodnikiem po tym sanktuarium jest nasz ks. Dyrektor Marek
Barański SDB. Bardzo ciekawie opowiadał o historii i tułaczce tych ludzi, którzy tam zostali okrutnie
zamordowani. Po modlitwie i złożeniu zniczy i kwiatów udaliśmy się do naszej szkoły, aby dalej
kontynuować wizytację. Po oficjalnych rozmowach o godzinie 18.00 w naszej szkolnej kaplicy odbyły
się wspólnotowe modlitwy tj. nieszpory z błogosławieństwem ks. Radcy oraz słowem, które
wprowadzało w całość wizytacji. Następnie spotkanie prowadziło do naszego refektarza, aby spotkać
się przy wspólnotowej wieczerzy. Wzmocnieni duchowo i cieleśnie, w braterskiej przyjaźni i radości,
każdy mógł porozmawiać z ks. Vacławem Klementem SDB. Pod koniec spotkania ks. Dyrektor Marek
Barański SDB przedstawił okoliczności powstawania naszej szkoły. W swoich wypowiedziach
przedstawił każdego pracownika, który bierze czynny udział w wychowaniu naszych uczniów a
zarazem młodego pokolenia. Wszyscy jesteśmy wychowawcami i bierzemy czynny udział w tym
niezwykłym procesie kształtowania właściwych postaw porządnego obywatela i uczciwego
chrześcijanina. Na zakończenie pierwszego spotkania nasi pracownicy wręczyli drobny upominek,
który został wykonany w naszej pracowni ceramicznej. Drugie spotkanie odbyło się we wtorek
26.10.2021 r. gdzie ks. Radca poświęcił salę gimnastyczną, ale ten temat zostanie zawarty w następny
artykule. Jak powiadał G. Borsara „Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem samego Boga”

 

2021-11-26T02:28:33+00:00