POLSKA – Ojczyzna to mój kraj.

W kolejną rocznicę odzyskania przez nasz kraj Niepodległości, nasza szkoła obchodziła ją bardzo uroczyście i to przez 3 dni. Już w poniedziałek 08 listopada 2021 r. odbył się uroczysty apel. Poczet sztandarowy został uroczyście wprowadzony i został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Następnie odbyła się uroczysta akademia, którą przygotował Pan Historyk Sławomir Czarnecki. Bardzo skrupulatnie i ciekawie opowiadał nam jak odradzała się nasza Ojczyzna. Ile trudu, sił i licznych postanowień musieli włożyć ludzie kochający swój kraj, będący pod zaborami i tęskniący za wolnością a szczególnie za ojczyzną i niepodległością. Marszalek Józef Piłsudzki, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski , Wincenty Witos i inni przyczynili się do odradzania Państwa Polskiego. Po 123 latach niewoli, została dana mam kolejna szansa do rozwoju kraju. Ileż trzeba było trudu, pracy i zaparcia samego siebie aby Polska była taka jaką mamy obecnie. Liczne cierpienia, przelana krew, zsyłka na wschodnie kresy, łzy umacniały nas w dążeniu do niepodległości. Po wysłuchaniu historycznego wykładu, przeplatanego obrazem audiowizualnym, nastąpił śpiew Roty i odprowadzeniu sztandaru naszej szkoły. Za przygotowanie bardzo serdecznie podziękował ks. Dyrektor Marek Barański SDB oraz pani Wicedyrektor Mirosława Tempska. Nad wszystkim czuwał kierownik internatu Pan Bartłomiej Machol.  Uczniowie wynagrodzili gromkimi brawami i podziękowaniem.

Kolejnym dniem był wtorek 09.11.2021 r. gdzie odbyła się uroczysta Msza święta. Uczniowie przygotowali czytania i modlitwę wiernych. Specjalną homilię na tę okazję  wygłosił ks. Dyrektor Marek Barański SDB. Kolejnym punktem obchodów świętowania naszej Niepodległości w tym dniu  były rozgrywane mecze piłki halowej. Każda klasa wystawiła swoją drużynę; ze szkoły podstawowej jak i branżowej pierwszego stopnia. Była to wspaniała  zabawa a zarazem i rozgrywka pomiędzy poszczególnymi klasami. Jak to w sporcie bywa wyłonili się najlepsi. Klasa 7 ze szkoły podstawowej i klasa 3p ze szkoły branżowej. Dla zwycięzców czekał przechodni puchar a dla wszystkich drużyn kosz pełen słodyczy. Miło było pokibicować naszym piłkarzom. Na koniec rozegrano mecz pomiędzy szkolą podstawową i branżową ale wynik był jednoznaczny 3:3 remisowy i na tym się zakończyły rozgrywki dla Niepodległej.

We środę 10 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste odśpiewanie naszego Hymnu Mazurka Dąbrowskiego na holu szkoły o godzinie 11.11. Młodzież zebrana wraz z nauczycielami, wychowawcami i pracownikami oraz pocztem sztandarowym uroczyście łączyli się z Całym Krajem na odśpiewanie naszego hymnu. Zgodnie z zaleceniem  Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży  nasza szkoła  włączyła  się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego.  Przedsięwzięcie jest kontynuacją z lat ubiegłych. Dziękujmy Panu Bogu za naszą ojczyznę, że my możemy w niej żyć i się rozwijać duchowo i fizycznie rozwijając swoje dary, talenty i hobby. Aby zawsze była wolna i niepodległa. Musimy też pamiętać o tych którzy za nią ponieśli największa ofiarę, oddali swoje życie. Pamięć, ojczyzna, modlitwa są wartościami które budują nasze życie, dodają skrzydeł i unoszą nas do nieba.

2021-11-30T00:54:16+00:00