PREORIENTACJA ZAWODOWA W INTERNACIE

Na co dzień w internacie uczestniczyć można w różnych zajęciach rozwijających zainteresowania. Dwa razy w tygodniu odbywają się pracownie preorientacji zawodowej, mające na celu ukazać predyspozycje zawodowe uczniów. Swoich możliwości można spróbować na tapicerni, renowacji mebli, ceramice oraz gastronomi.

 

 

2022-02-09T13:36:11+00:00