Próbne egzaminy

28 – 30 listopada 2017 – oto dni, w których nasi uczniowie poznali przedsmak prawdziwego egzaminu gimnazjalnego czekającego ich w przyszłym półroczu. Wszyscy  w garniturach codziennie rano zmagali się z różnymi przedmiotami szkolnymi. Wyniki tego sprawdzianu pomogą w lepszym przygotowaniu się na przyszły semestr.

2018-05-09T11:05:25+00:00