REKOLEKCYJNY DZIEŃ

W naszej szkolnej wspólnocie 14 grudnia 2021 r. odbyły się jednodniowe rekolekcje przed uroczystością Bożego Narodzenia. Wygłosił je ksiądz Grzegorz Siwiak SDB, który przybył do nas z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Trzcińca. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał nam o roli i znaczeniu Matki Bożej oraz Świętego Józefa w życiu każdego człowieka. Pełnią oni rolę rodziców, którzy są odpowiedzialni za rodzinę i wychowanie swoich dzieci. Przeprowadzenie dnia rekolekcyjnego i przygotowanie młodzieży do sakramentu pojednania i pokuty dawały bliskość Pana Boga i świętego czasu przygotowania do świat Bożego Narodzenia. Umocnieni duchowo, napełnieni Bożą mocą i siłą, z radością nasi uczniowie uczestniczyli we Mszy Świętej. Śpiew kolęd ożywiał ducha i radość ich serca. Każdy umocniony darami i błogosławieństwem wychodząc z naszego wieczernika nucił kolędy i radował się ze spotkania z Bożą Dzieciną. Niech dobrze przygotowane serce i sumienie raduje każdego ucznia dając odwagę kroczenia za Bożą Dzieciną, nowonarodzonym Jezusem Chrystusem.

2022-02-11T14:36:16+00:00