Relikwie św. Jose Sancheza del Rio w naszej szkole.

W dniach 25 do 29 września 2021 r. w naszej szkole gościliśmy relikwie świętego Jose Sancheza del Rio. Święty ten oddał życie za Chrystusa w wieku 15 lat w Meksyku. Jego dewizą życia było hasło „Viva Cristo Rey”! co oznacza Niech żyje Chrystus Król!.  Urodził się 28 marca 1913 r. w Sahayo w Meksyku. Uczęszczał do szkoły katolickiej. Żył w czasach, kiedy panowało prześladowanie kościoła i dochodziło do masowych zabójstw duchowieństwa, zamykano kościoły i klasztory, sierocińce. Wszelkie akcje charytatywne zostały zakazane a księżą musieli prosić władze państwowe o odprawianie Mszy Świętej i  udzielanie różnych sakramentów świętych. Było to bardzo uciążliwe a księża  narażali swoje życie. Krajem rządził masoński rząd Callesa, który niszczył i prześladował kościół. Święty Jose dołączył do ruchu oporu „Cristeros”, który dążył do odzyskania demokratycznych i religijnych swobód w tym kraju. Przygotowywał posiłki dla powstańców, czyścił broń i oporządzenie, dbał o powierzone mienie. Podczas bitwy pod Cotiją święty oddał swojego konia dla generała a sam został ujęty i torturowany. Skazany został na śmierć, ale obiecano mu, że jak tylko się wyrzeknie wiary to będzie uwolniony. Tego święty nie uczynił a wręcz przeciwnie zawsze powtarzał Niech żyje Chrystus Król. W dniu wykonania kary śmierci Józefowi poprzecinano skórę na stopach i zmuszono aby szedł na cmentarz, gdzie wykopano grób dla Niego. Szedł krwawiąc i znacząc drogę swoją krwią. Nad grobem wykonano wyrok śmierci. Beatyfikował Go papież Benedykt XVI W 2005 r. w grupie 13 męczenników meksykańskich a w 2016 r. papież Franciszek ogłosił Go świętym. W naszej kaplicy szkolnej gościliśmy jego relikwie, które zostały uroczyście  wniesione. Uczniowie i pracownicy modlili się i prosili o Jego wstawiennictwo w swoich intencjach. W czasie uroczystej Mszy Świętej ksiądz Dyrektor Marek Barański SDB wygłosił uroczyste kazanie. Na koniec Eucharystii każdy mógł oddać cześć świętemu Józefowi poprzez ucałowanie Jego relikwii.  Jak powtarzał święty Jan Bosko „ bez wielkich trudów nie możemy dotrzeć do wielkich rzeczy: dlatego musimy być gotowi na wszystko”. Z Bożą pomocą zawsze damy radę.

2021-11-26T01:54:53+00:00