Spotkanie dyrektorów w OKE w Gdańsku

We środę 20 marca 2019 r. miało miejsce spotkanie dyrektorów szkół na zebraniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku przygotowujące placówki do Egzaminu Ósmoklasisty (E-8). Na spotkaniu zostały przedstawione zasady przeprowadzania samego egzaminu, jak i zarówno działania nowego systemu SIOEO do elektronicznej obsługi danych.Było to już drugie temu podobne spotkanie, a jest to związane z przypadającymi dwoma terminami kolejno występujących po sobie egzaminów: Egzaminu gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty.

2019-04-01T08:44:22+00:00