„Szlakiem kaszubskich nut”

Dnia 15 października 2019 roku młodzież szkół salezjańskich w ramach realizacji programu nauczania języka kaszubskiego wybrała się na wycieczkę, aby zobaczyć jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza, czyli duchową stolicę Kaszub, gdyż tak mówią mieszkańcy tego regionu o Kalwarii Wejherowskiej.

Ufundowana została przez wojewodę malborskiego, Jakuba Wejhera, który w XVII wieku był właścicielem tych ziem. Z powstaniem kalwarii i samego Wejherowa związana jest legenda przedstawiająca wydarzenia związane z udziałem Wejhera  w wyprawie wojennej do Rosji. Podczas oblężenia miejscowości Biała wojewoda został poważnie ranny. Przyrzekł wówczas, że jeśli wróci do zdrowia, założy na tych terenach świątynię i klasztor. Obietnicy dotrzymał i w 1643 roku wybudował kościół św. Trójcy, a kilka lat później klasztor franciszkański i kalwarię.

Kalwaria  składa się z 26 kaplic zlokalizowanych na zalesionych wzgórzach, posiadających biblijne nazewnictwo, np. Góra Oliwna czy Golgota. Odległości dzielące kapliczki odpowiadają odcinkom między przystankami Drogi Krzyżowej Chrystusa w Jerozolimie. Pod każdą z budowli znajduje się garść ziemi z Jerozolimy.

Uczniowie poznawali wyróżniające się pod względem architektonicznym kaplice należące do unikalnych dzieł sztuki barokowej na Pomorzu, np. pałac Piłata, kaplicę spotkania z Matką, czy pałac Heroda i przypomnieli sobie wyjątkową uroczystość stającą się coraz większą atrakcją turystyczną.  Jest to Misterium Męki Pańskiej, czyli inscenizacja drogi krzyżowej Chrystusa z udziałem aktorów i statystów. Wśród nich znaleźli się w poprzednich latach także uczniowie i nauczyciele szkoły.

Kolejnym punktem wycieczki było  przejście się ,,Szlakiem kaszubskich nut”. Uczniowie na zajęciach w szkole poznali tzw. ,,Kaszubskie abecadło”, czyli rymowaną piosenkę, której  14 poszczególnych wersów ma w Wejherowie swoje pomniki. Są rozstawione w najciekawszych punktach miasta. Szlak zaczyna się przy kościele franciszkanów, wiedzie na rynek, przy ratuszu i kolegiacie, nad rzeczką Cedron czy wreszcie do Parku Majkowskiego. Tam stoi ławeczka z rzeźbą kaszubskiego muzyka z akordeonem. Wciskając jeden z guzików klawiatury, usłyszeć można śpiewane wykonanie ,,Kaszubskich nut”.

Uczniowie utrwalili wiadomości związane z historią miasta Wejhera oraz mieli okazję poznać, jak szybko rozwija się w ostatnich latach.

2019-11-04T11:45:23+00:00