Zjazd Nauczycieli Szkół Salezjańskich Inspektorii Pilskiej

Mieliśmy przyjemność brać udział w konferencjach i wykładach znakomitych profesorów uczelni z Włoch i z Polski; omawiane były istoty dialogu pomiędzy nauczycielami oraz uczniami. Poruszano także aspekt psychologiczny dialogu i sposobu rozmawiania z uczniem. Tegoroczne spotkanie dało również szanse wielu nauczycielom na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń w pracy z uczniami. Na spotkaniu zagościły takie osobistości jak: ks. Inspektor Roman Jachimowicz SDB, ks. prof. dr Mirosław Wierzbicki SDB, ks. Tomasz Kościelny SDB – Delegat Inspektora ds. Szkół i Ośrodków Salezjańskich oraz prof. dr hab. Marek Szulakiewicz UMK Toruń.

Spotkanie w Szczecinie inauguruje nową serię corocznych spotkań nauczycieli i wychowawców pod egidą nowego Delegata Inspektora ds. Szkół i Placówek Salezjańskich – ks. Tomasza Kościelnego, które to będą wprowadzały nowe pomysły i rozwiązania, z następnie których będą mogli czerpać nasi współpracownicy Szkół Salezjańskich

W tegorocznym zjeździe uczestniczyli: ks. Marek Barański SDB – Dyrektor Szkół Salezjańskich w Kniewie, Ryszard Poznań – v-ce dyrektor, Bartłomiej Machol – Kierownik Internatu oraz Marcin Baranowski – Kierownik Praktyk.

2019-04-01T08:41:19+00:00