Pielgrzymka do Rumi

Dnia 24 maja jak co roku w Rumi w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia wiernych odbywa się odpust. Wraz z całą społecznością szkoły udaliśmy się tam na Mszę Świętą aby zawierzyć wszystkie nasze sprawy Maryi.

2019-09-20T11:13:16+00:00