Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia 2024-02-25T22:28:51+00:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA SZKOŁA BRANŻOWA:

Załącznik nr 1 BSI – spis dokumentów rekrutacyjnych

Ankieta do rekrutacji uczniów

Deklaracja Pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu SB 2021 (1) (1)

Deklaracja udziału w lekcjach religii i WDŻ 2021

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 2021

PODANIE- Branżowa Szkoła I Stopnia2021 (1)

Umowa – Szkoła Branżowa 2021r.

Wniosek – język mniejszości BS

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wycieczki szkolne i basen

DOKUMENTY DO POBRANIA INTERNAT:

Deklaracja płatności za pobyt w internacie BS 2021

Podanie o przyjęcie do Internatu BS 2022

REGULAMIN INTERNATU STR. 1

REGULAMIN INTERNATU STR. 2

DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE.