Rekrutacja 2021-02-16T14:17:32+00:00

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  TOWARZYSTWA  SALEZJAŃSKIEGO

KS. IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W  KNIEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

Terminy i wymagane dokumenty.

 

I. Termin rekrutacji do Szkoły:

 

  1. Podstawową dokumentację i wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły można pobrać ze strony szkolakniewo.pl . W przypadku ograniczeń wynikających z pandemii, wnioski o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przesyłamy pocztą – LISTEM POLECONYM – na adres Szkoły:  SZKOŁA  PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEJZAŃSKIEGO IM.   KS.    IGNACEGO BŁAŻEWSKIEGO W KNIEWIE, AL. LIPOWA 117,  84 – 252 ZAMOSTNE bądź osobiście, zachowując zasadę DDM: Dystans, Dezynfekcja, Maseczka oraz pozostałe obowiązujące zasady reżimu sanitarnego.
  2. Postępowanie rekrutacyjne wiąże się z rozmową rekrutacyjną  z Dyrektorem Szkoły, bądź Wicedyrektorem, której termin uzgadnia z zainteresowanymi  Sekretariat Szkoły.
  3. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 4 maja do 24 czerwca 2021 r.
  4. Dodatkowy termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 28 czerwca godz. 9.00 do 9 lipca do godz. 15.00.
  5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia poprzedniej klasy Szkoły Podstawowej: od 25 czerwca  do 02 lipca do godz. 12.00.
  6. Ogłoszenie listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: 12 lipca o godz. 10.00 2021 r.
  7. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym: od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r.  do godz. 12.00.
  8. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów na rok szkolny: 2021/2022 –  27 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00.

 

II. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

 

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły (poniżej),
  2. 2 zdjęcia (podpisane),
  3. Wpisowe (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub wpłata w szkole),
  4. Umowa – deklaracja rodziców dotycząca opłat czesnego (druk dostępny  w sekretariacie szkoły),
  5. Odpis skróconego aktu urodzenia (do wglądu),
  6. Karta informacyjna ze  szkoły podstawowej ,
  7. Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
  8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły),
  9. Podanie o przyjęcie do Internatu,
  10. Opinia Pedagoga, psychologa oraz katechety szkoły podstawowej.

 

W przypadku wysyłanych dokumentów wypełniamy załączniki nr  1, 4, 5, 8, 9.

 

III. Wszystkie dokumenty składane są w wersji papierowej w sekretariacie  Szkoły  Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie przy  Lipowej 117.

 

Warunki przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej

 

  1. O przyjęcie do Szkoły mogą się ubiegać uczniowie  szkoły podstawowej.
  2. Przebiegiem prac związanych z rekrutacją kieruje Dyrektor Szkoły.
  3. O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Istotnym kryterium, na podstawie którego następuje przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej jest rozeznanie w czasie rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem lub Wicedyrektorem Szkoły.
  5. Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo nieotwierania klasy w przypadku małej ilości zgłoszonych kandydatów.
  6. Liczba miejsc w oddziałach jest ograniczona.

 

Rekrutacja do Internatu

 

  1. Podanie o przyjęcie do Internatu kandydat składa do 24 czerwca 2021 r. w sekretariacie szkoły.
  2. Do dokumentów należą:
  3. Podanie o przyjęcie do internatu (napisane własnoręcznie z podaniem uzasadnienia),
  4. Deklaracja akceptacji Regulaminu Internatu,
  5. Oświadczenia o stanie zdrowia,
  6. Deklaracja zwrotu kosztów pobytu w Internacie.
  7. O przyjęciu do Internatu decydują następujące kryteria:
  8. Ocena z zachowania – dobra,
  9. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem i Kierownikiem Internatu.

 

Wyniki rekrutacji do internatu

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Internatu:  9 lipca 2021 r. o godz. 10.00.

 

Marek Barański SDB

                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor

                  

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Dokumenty oraz szczegóły organizacyjne Szkoły Podstawowej dostępne są także w sekretariacie Szkoły.