Rekrutacja 2019-04-01T08:53:36+00:00

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Dokumenty dotyczące rekrutacji oraz szczegóły organizacyjne Szkoły Podstawowej dostępne są w sekretariacie Szkoły.