Rekrutacja 2024-02-25T22:18:26+00:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA SZKOŁA PODSTAWOWA:

Załącznik nr 1 SP – spis dokumentów rekrutacyjnych

Ankieta

Deklaracja udziału w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie

Deklaracja udziału w progr. preorientacji zawod.

Informacja dotycząca obwodu szkolnego

Informacja o stanie zdrowia

OŚWIADCZENIE O TELEFONACH

Podanie o przyjęcie do szkoły kl. VII SP

Podanie o przyjęcie do szkoły kl. VIII SP

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Zgoda na naukę języka kaszubskiego

Zgoda na naukę lekcji religii i wychowania do życia w rodzinie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na samodzielny powrót syna, podopiecznego ze szkoły

Zgoda na wycieczki szkolne oraz basen

DOKUMENTY DO POBRANIA INTERNAT:

Załącznik nr 2 SP – spis dokumentów rekrutacyjnych INTERNAT

Deklaracja płatności za pobyt w internacie SP 2021 (1) Podanie o przyjęcie do Internatu SP 2021 Regulami Internatu – str. 1 Regulamin Internatu – str. 2

DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE.