Rekrutacja 2020-04-22T08:49:21+00:00

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

Dokumenty oraz szczegóły organizacyjne Szkoły Podstawowej dostępne są także w sekretariacie Szkoły.