Sala gimnastyczna przy Szkołach salezjańskich w Kniewie.

Dzięki Opatrzności Bożej zbliżamy się do oddania do użytku sali gimnastycznej przy Szkołach Salezjańskich im. ks. Ignacego Błażewskiego  w Kniewie.  Na realizację tego zadania złożyło się wielu darczyńców. Pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy znaczne dofinansowanie tej inwestycji od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zamieszczamy  zgodnie z zawartą umową pomiędzy Towarzystwem Salezjańskim Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile a KPRM informację o współfinansowaniu zadania.

2021-04-09T07:53:06+00:00