Uroczystość Św. Jana Bosko

Tak spędzaliśmy Uroczystość Św. Jana Bosko w poprzednich latach. Była Msza Św. oraz pogodny wieczór z wieloma zabawami i niespodziankami. W tym roku dnia 26.01.2021 (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się tylko transmisja Mszy Świętej z naszej kaplicy oraz niespodzianka przygotowana przez ks. Grzegorza. Wszystko oczywiście w wirtualnej rzeczywistości. Zatem zapraszamy do udziału poprzez Aplikację Microsoft Teams lub bezpośrednio przez przeglądarkę internetową za pomocą linka https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab5325adcb4304173834a3bf05b2fa476%40thread.tacv2/1611229941822?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca2a658a-701d-4f0c-9814-d17a226d8829%22%2c%22Oid%22%3a%22aaa96979-42eb-4eac-adb8-dc866b80d6f0%22%7d Dołączając wpisz swoje imię i nazwisko. Będziemy wiedzieć kto nas odwiedził. Pozdrawiamy.

2021-01-25T10:56:29+00:00