Wycieczka do Góry, w ramach języka kaszubskiego, w dniu 26.10.2021 roku.

Wycieczka do Góry, w ramach języka kaszubskiego, w dniu 26.10.2021 roku.

W dniu 26 października 2021 roku udaliśmy się z uczniami szkół salezjańskich w Kniewie do Góry nie tylko aby rozpocząć uroczystość dnia patrona ale również po to, aby poznać historię jednej z najstarszych parafii na Pomorzu. Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła w Górze, znajduje się na terenie Kaszub, a to one stanowią centralną część naszych kaszubskich wędrówek.

Poprzez ten wyjazd chcieliśmy zwrócić uwagę, jak drogocennym darem dla Kaszubów była ich wiara, która stanowiła istotny fundament historii i zabytków kaszubskiej ziemi. Historii, której głównymi bohaterami byli przede wszystkim ludzie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że  kościół w Górze był drewniany i istniał już w 1209 roku ( to nawet szybciej, niż kościół św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu), zaś parafia obejmowała swym zasięgiem ogromny teren ziemi, włącznie z obecnym miastem Wejherowem aż po Bieszkowice. Do tej parafii należały takie filialne kościoły jak: kościół w Kniewie i  Bolszewie. Naszą wiedzę ugruntowała i bardzo poszerzyła monografia opracowana na podstawie bogatej literatury, pt.: „Historia kościoła w Górze”.

W sposób wyjątkowy zainteresowaliśmy się kościołem filialnym w Kniewie, gdyż nasza szkoła znajduje się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. I chociaż Kościół przestał istnieć w 1684 r., to pozostał jeszcze stary cmentarz widoczny bardzo dobrze z okien naszej szkoły. Ciekawym było dowiedzieć się o takiej osobie, jak Jozue Janowski, który będąc zaciekłym luteraninem i sędzią puckim, „kościołom katolickim na Kaszubach wiele szkodził”.  Poznanie historii górskiej parafii oraz „zderzenie” z przedmiotami i sprzętem liturgicznym sprzed kilku wieków pozwoliły „nam dotknąć lat historii” i zrozumieć, że Kaszubi od wieków „trzymali z Bogiem” .

 

 

 

2021-11-30T01:12:50+00:00