Uroczyście Ślubujemy!

W naszej szkole 12 października 2021 r. podczas uroczystej Mszy Świętej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych i nowych uczniów. Uczniowie ubrani galowo i  dobrze przygotowani przez Panią Wice Dyrektor Mirosławę Tempską z przejęciem wypowiadali słowa Ślubujemy. Rota ślubowania zawierała min. słowa godnego reprezentowania naszej szkoły w każdej sytuacji i miejscu. Motywując uczniów do rzetelnej nauki, poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz rozwijania talentów. Zobowiązuje do dbania o honor szkoły i tworzenia jej autorytetu. Uczy do okazywania szacunku dla dyrekcji, nauczycieli, wychowawców i innym pracownikom szkoły. Ukazuje troskę o mienie i estetyczny wygląd Alma Mater. Dbanie o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku dla kolegów oraz rozwijanie się duchowo. Zawierzenie Panu Bogu i Matce Bożej, aby stawać się dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem. Po akcie ślubowania odbyło się pasowanie szablą ułańską. Ceremonii tej dokonał delegat ks. Inspektora do spraw szkół i placówek oświatowych, wychowawczych oraz  ks. kapelan Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej ks. Tomasz Kościelny SDB. Po ceremonii ślubowania i pasowania uczniowie podziękowali za włączenie w szeregi grona uczniów i całej społeczności szkolnej. W imieniu wszystkich pracowników serdecznie podziękowania dla ks. delegata złożyli;  Pani Wicedyrektor Mirosława Tempska oraz ks. Dyrektor Marek Barański SDB. Na koniec został wręczony drobny upominek wykonany w naszej pracowni garncarskiej. Ślubowanie to zobowiązanie dla młodego człowieka, który podejmuje trud w kształtowaniu swojej osobowości i sumienia.

2021-11-26T01:53:25+00:00