WYJAZD NAD RZEKĘ REDĘ

WYCIECZKA KL. I BS

Dnia 08.05.2024 odbyła się wycieczka klasy IBS w miejsca związane z wodą w bliskiej okolicy. Najpierw grupa udała się do Bolszewa. Tam zwiedziła oraz poznała funkcjonowanie jazu wodnego „Ulgi”, który reguluje przepływ wody w kanale rzeki Redy. Od niedawna ta budowla hydro-techniczna  pełni również ważną rolę w gospodarce rybackiej. Dzięki wybudowanej nowej przepławce dla ryb, te mogą migrować bez większych trudności między dolnym biegiem rzeki Redy, kanałem a górnym jej biegiem. Dla porównania udaliśmy się do Redy, gdzie również funkcjonuje podobny jaz, ale przepławka na nim jest tylko prowizoryczna, a ryby mają ogromną trudność aby przez nią przepłynąć. Zakończyliśmy wycieczkę korzystając z atrakcji okolicznych „gorących źródeł” w Aquaparku w Redzie.

2024-05-17T13:21:30+00:00